8:30
P-I
9:30
P-II
10:30
P-III
11:30
P-IV
12:30
P-V
1:30
P-VI
2:30
P-VII
3:30
P-VIII
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
BG-BHARAT BHUSHAN GARG DR, NVM-NARTAM VIVEKANAND MOTIRAM, RK-REKHA KOUSHIK DR, PS-PRABHAT SHARMA DR, HM-HANUMAT MEENA(DR.), M-MANILA, HK-HEMANT KUKRETI, AK-ANUJ KUSHWAHA, RM-ROHAN MANDAL DR,
Lectures : 22 Tutorials : 15 Labs : 0 Total : 37
PrincipalConvener
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd.